Κυριακή, Φεβρουάριος 18, 2018

Αποθηκευτικά Μέσα - Εκπομπή 83 - 30/11/2012

Σε αυτή την εκπομπή η Ειρήνη Αναγνώστου και ο Αντώνης Κουνέλης μας παρουσιάζουν μια σύγκριση μεταξύ των μαγνητικών σκληρών δίσκων και τους δίσκων SSD. Μας δίνουν μία πλήρη περιγραφή για τον τρόπο που λειτουργεί ο καθένας αλλά και τις διαφορές τους όσον αφορά την χωρητικότητα, την ταχύτητα και το κόστος τους.

Scroll to top